MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 02/2018 z 14.02.2018

Raport Bieżący EBI 02/2018

Tytuł:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu