MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 09/2018 z 29.05.2018

Raport Bieżący EBI 09/2018

Tytuł:


Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok obrotowy

 

Treść:

 

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok obrotowy z dnia 31 maja 2018 roku, na dzień 1 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

           

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu