MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 12/2018 z 18.06.2018

Raport Bieżący EBI 12/2018

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu