MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 1/2019 z 11.02.2019

Raport bieżący EBI 1/2019

Raport bieżący nr 01/2019

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 marca 2019 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Emilii Boruc przy ul. Bagatela 10 lok. 15 w Warszawie (00-585). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu