MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 14/2018 z 16.07.2018

Raport Bieżący EBI 14/2018

Temat:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 11/2018 z dnia 01/06/2018 r., w którym przekazany został raport roczny Mega Sonic S.A. za rok obrotowy 2017.

Powodem korekty jest fakt, iż w punkcie 3 „Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją” omyłkowo nie uwzględniono jednego podmiotu – ECDF S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu