MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 16/2018 z 18.07.2018

Raport Bieżący EBI 16/2018

Tytuł:

Powołanie osób nadzorujących

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 powołało w skład Rady Nadzorczej:

Pana Mirosława Kłuska

Panią Adrianę Ernt

Pana Karola Kościucha

Pana Przemysława Stobierskiego

Panią Anetę Beatę Hellberg

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Opis kwalifikacji oraz doświadczeń zawodowych członków Rady Nadzorczej Emitent poda w terminie późniejszym odrębnym Raportem. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1, pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu