MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 17/2018 z 24.07.2018

Raport Bieżący EBI 17/2018

Temat:

Powołanie osób zarządzających

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki:

- Pana Marcina Długołęckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

- Pana Pawła Grzonka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".