MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2018

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport EBI 20/2018

Tytuł:

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.


Podstawa prawna :

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu