MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 28/2018 z 10.12.2018

Raport bieżący EBI 28/2018

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 07 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Przewodniczącego Mirosława Kłuska oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Pan Mirosław Kłusek poinformował, że powodem rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Mirosławowi Kłuskowi za okazane zaangażowanie i pozytywny wkład w rozwój Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu