MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 29/2018 z 17.12.2018

Raport bieżący EBI 29/2018

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 roku otrzymał od Pani Anety Hellberg oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Pani Aneta Hellberg poinformowała, że powodem rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Pani Anecie Hellberg za okazane zaangażowanie i pozytywny wkład w rozwój Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu