MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 30/2018 z 19.12.2018

Raport bieżący EBI 30/2018

Tytuł:

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19.12.2018 r. nastąpiło rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą – INC SA, której przedmiotem było świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zarząd Emitenta dziękuje INC SA za pracę wykonaną na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu