MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 01/2017 z 24.01.2017

Raport Bieżący ESPI nr 01/2017

Temat:

Zamknięcie transakcji nabycia akcji Telomer S.A.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 24.08.2016 r. Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 r. dokonano sfinalizowania transakcji nabycia 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela spółki Telomer S.A. po cenie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za sztukę. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu