MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 08/2018 z 16.05.2018

Raport Bieżący ESPI 08/2018

ESPI Raport bieżący nr 08/2018

Tytuł:

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Podstawa prawna:  Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu