MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 11/2018 z 18.06.2018

Raport Bieżący ESPI 11/2018

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu