MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 1/2019 z 08.02.2018

ESPI Raport bieżący nr 1/2019

Temat

Odrzucenie wniosku o otwarcie postepowania układowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

 W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2018, Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 lutego 2019 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, odrzucił złożony przez Emitenta wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego.

 O dalszych działaniach podjętych przez Spółkę, w związku z odrzuceniem ww. wniosku, Zarząd poinformuje w kolejnych raportach.