MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 12/2018 z 20.07.2018

Raport Bieżący ESPI 12/2018

Raport bieżący ESPI nr 12/2018

 

Tytuł:

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

 

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lipca 2018 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:


1.  Aneta Długołęcka posiadająca 1.316.320 głosów, co stanowiło 83,38%  ogólnej liczby głosów
WZ i 41,07 %  głosów ogółem w Spółce.

2.  Marcin Długołęcki posiadający 262.355 głosów, co stanowiło 16,62%  ogólnej liczby głosów na WZ i 8,19%  głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %