MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 15/2018 z 02.08.2018

Raport bieżący ESPI 15/2018

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 września 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie (00-582). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu