MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 17/2018 z 05.09.2018

Raport bieżący ESPI 17/2018

Tytuł:

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

                          

Treść raportu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 września 2018 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:


1.  Aneta Długołęcka posiadająca 1.283.360 głosów, co stanowiło 83,03%  ogólnej liczby głosów  na  

      WZ i 40,04 %  głosów ogółem w Spółce.

2.  Marcin Długołęcki posiadający 262.355 głosów, co stanowiło 16,97%  ogólnej liczby głosów na WZ  

      i 8,19%  głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %