MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 2/2019 z 11.02.2018

ESPI Raport bieżący nr 2/2019

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 marca 2019 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Emilii Boruc przy ul. Bagatela 10 lok. 15 w Warszawie (00-585). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

 

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu