MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 23/2018 z 05.12.2018

Raport bieżący ESPI 23/2018

Temat

Tymczasowe aresztowanie Prezesa Zarządu

 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Treść raportu:
Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzoną
informację o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy przez Prokuraturę wobec
Prezesa Zarządu Spółki.
Mega Sonic S.A. nie posiada informacji, które wskazywałyby jaki jest cel zatrzymania. Niezwłocznie
po otrzymaniu stosownego postanowienia w tym przedmiocie, spółka przekaże taką informację w
drodze odrębnego raportu bieżącego.