MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 24/2018 z 10.12.2018

Raport bieżący ESPI 24/2018

Tytuł:
Rozwiązanie umowy znaczącej

Podstawa prawna:    Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym  Spółka otrzymała oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Stworzenie regionalnego systemu kart żeglarskich „Sail pass” podpisanej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Olsztynie, o której podpisaniu, Emitent informował raportem bieżącym ESPI 03/2018.

Powodem rozwiązania umowy jest nie wniesienie przez Spółkę poprawnie ustanowionego zabezpieczenia umowy w wyznaczonym terminie.

              

Paweł Grzonek    
Wiceprezes Zarządu