MEGA SONIC   Infrastruktura IT   Oprogramowanie   HIS - Hospital Information System

HIS - Hospital
Information System

HIS (Hospital Information System) to kompleksowy, zintegrowany system
informatyczny przeznaczony do zarządzania wszystkimi aspektami szeregu
czynności można spotkać w szpitalu, np. medycznych, administracyjnych,
finansowych, prawnych i odpowiedniego przetwarzania usług.

Szpitalne systemy informacyjne mogą być zdefiniowane jako ogromne,
zintegrowane systemy, które obsługują kompleksowe wymogi informacyjne,
w tym szpitale, kliniczne pacjenta, pomocnicze i zarządzania finansami. Szpitale
jako organizacje są bardzo złożone pod względem składających się nie nie struktur,
z dużą ilością działów i jednostek koordynującą opiekę nad pacjentami. Szpitale są coraz bardziej uzależnione od zdolności systemu informacyjnego szpitala (HIS), aby pomóc w diagnozie, zarządzaniu i edukacji, opierając się na coraz lepszych usługach i praktykach.

  • AMMS (Asseco Medical Management Solutions) to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny wspomagający działalność średnich i dużych placówek medycznych, głównie szpitali, przychodni przyszpitalnych oraz przychodni i ambulatoriów lecznictwa otwartego, sieci placówek zarówno prowadzących działalność komercyjną jak i świadczących usługi finansowane przez NFZ. AMMS wraz pakietem rozwiązań InfoMedica, wspomagających działalność administracyjną placówek służby zdrowia, stanowi zintegrowany system zarządzania placówką.
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) gromadzący, przechowujący i zarządzający całością lub wybranymi elementami dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych).