MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności   Informacja

Zwołanie ZWZA Spółki na 24 lipca 2017

26/06/2017

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 24 LIPCA 2017 R.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 lipca 2017 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w lokalu Centrum Usług Finansowych Drukarnia sp. z o.o. przy ul. Senatorskiej 2 w Warszawie.

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu

Tekst ogłoszenia, projekty uchwał i in. dokumenty - do pobrania przy Raporcie bieżącym EBI nr 24 z 26 czerwca 2017r.

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mega Sonic S.A., ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 2.415.268 uprawniających do wykonywania 3.205.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 790.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy (wszystkie akcje serii A uprawniają do wykonywania łącznie 1.580.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), (ii) 620.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D (uprawniających do wykonywania łącznie 620.268 głosów na walnym zgromadzeniu) oraz (iii) 725.000 akcji zwykłych imiennych serii E (uprawniających do wykonywania łącznie 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu), 140.000 akcji zwykłych, imiennych serii F (uprawniających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu) i 140.000 akcji zwykłych, imiennych serii G (uprawniających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu) .

Wróć