MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 01/2017 z 12.01.2017

Raport Bieżący nr 01/2017

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 roku;

• raport kwartalny za I kwartał 2017 r. -  15 maja 2017 roku;

• raport roczny za 2016 r. – 31 maja 2017 roku;

• raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku;

• raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki  -  Prezes Zarządu