MEGA SONIC   Usługi   Outsourcing usług informatycznych

Outsourcing usług informatycznych

Outsourcing usług informatycznych,
to prace związane z bieżącą administracją
sprzętowych i programowych zasobów informatycznych
w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z
prowadzonej działalności. Główne argumenty
przemawiające za outsourcingiem to:
redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy,
oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają
szczególnie małe i średnie firmy.