MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT ROCZNY 2017

Raport roczny 2017

Raport EBI 11/2018

Tytuł:

Raport roczny 2017

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2017 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu