MEGA SONIC   Automatyczna identyfikacja   Rozwiązania RFiD

Podczas jednej z konferencji poświęconych
automatycznej identyfikacji stwierdzono,
iż technologia RFID to „najstarsza nowa technologia”.
I coś w tym jest, ponieważ już podczas drugiej wojny
światowej była wykorzystywana w pewnym zakresie.
Dziesiątki lat później znalazła zastosowanie przy
znakowaniu towarów w celu lepszego ich przepływu
podczas procesu logistycznego oraz zapewnienia ochrony
przed kradzieżami. System nadajników i odbiorników
w dzisiejszych czasach może być zastosowany w zasadzie
w każdym sektorze gospodarki – ogranicza nas co najwyżej
nasza wyobraźnia oraz uzasadnienie biznesowe projektu.

W ramach wykorzystania technologii RFID możemy
kontrolować bagaże pasażerów podczas transportu lotniczego,
śledzić przesyłki międzynarodowe lub lokalizować pojazdy naszych handlowców. Dzięki temu, optymalizujemy trasę przemieszczana się poszczególnych elementów systemu i minimalizujemy koszty działalności przy zachowaniu maksymalnego wskaźnika bezpieczeństwa procesu. Szerokie zastosowanie technologia znalazła w ramach kontroli dostępu. Mam tu na myśli karty z chipem uprawniające pracowników do przemieszczania się w określonym zakresie po przedsiębiorstwie, karnety narciarskie usprawniające ruch na stokach, dostęp do naszych własnych samochodów za pomocą immobilizer’ a, czy paszporty z zaszytą informacją o nas samych.

Na skale masową wykorzystane jest używanie telefonów czy kart zbliżeniowych w celu uiszczenia płatności. Podobnie rzecz się ma z biletami komunikacji publicznej, które mają formę karty czy biletami parkingowymi lub całymi systemami parkingowymi, które automatycznie regulują ruch pojazdów na danym terenie. Niektóre zastosowania mają umocowanie prawne, takie jak: znakowanie zwierząt hodowlanych czy domowych.

Spotykamy się także z mniej typowymi rozwiązaniami wykorzystującymi technologię RFID. Jednym z takich przykładów może być automatyzacja procesu czyszczenia odzieży roboczej na skale przemysłową. Każdy element podlegający praniu posiadał wszyty chip odporny na działanie wysokich temperatur, wody i środków chemicznych. Specjalne anteny zliczały sztuki odzieży napływającej do pralni oraz te, które były składane i pakowane w komplety po zakończeniu procesu czyszczenia. Cały proces odbywał się przy minimalnym nakładzie pracy rąk ludzkich. Podobny przykład, ale tym razem już nie z rynku polskiego dotyczy systemu zarządzania odpadami – jednym słowem - znakujemy pojemniki na śmieci, w celu optymalizacji zarządzania gospodarką odpadami i surowcami wtórnymi.

Przykłady zastosowań można mnożyć w nieskończoność. Dzisiaj z tym rozwiązaniem pracują biblioteki (znakowanie książek), szpitale (opaski na rękę dla pacjentów) lub wykorzystywane są podczas maratonów w celu dokładnego mierzenia czasu zawodników startujących w biegu.