MEGA SONIC   Infrastruktura IT   Sieci komputerowe

Sieci komputerowe

Sieć komputerowa jest to pewna liczba niezależnie
działających komputerów, które są połączone za sobą
za pomocą kanałów komunikacyjnych, pozwalających
na wymianę informacji między nimi. 

Dobrze zaprojektowane sieci mogą przyczyniać się
do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.
Optymalizacja zasobów infrastrukturalnych
oraz sprawna wymiana informacji pomiędzy użytkownikami
systemu zwiększa wydajność pracy przy rozsądnie ponoszonych
kosztach.

Projektujemy i budujemy sieci komputerowe, które zapewniają
niezakłócony dostęp do wybranych zasobów i bezpieczeństwo
przed atakami hakerów czy wirusów w oparciu o nasze długoletnie
doświadczenie.

W ramach prowadzonych przez nas projektów oferujemy okablowanie
strukturalne, sieci LAN i WLAN, projektowanie i konfigurację sieci VPN,
systemy kontroli dostępu.