Cisco 2100

Cisco 2100 to urządzenie do kontroli bezprzewodowej sieci LAN Cisco Wireless LAN Controller.

Motorola 4400

Cisco 4400 to kontrolery sieci bezprzewodowych. Są w całości odpowiedzialne za funkcje oferowane przez sieci bezprzewodowe, takie jak: polityki bezpieczeństwa, zapobieganie włamaniom, zarządzanie częstotliwościami, QOS oraz mobilność.