MEGA SONIC   Usługi   Wirtualizacja

Wirtualizacja

Wirtualizacja pamięci masowych

Wirtualizacja aplikacji

Wirtualizacja desktopów

Wirtualizacja sieci

Wirtualizacja serwerów

Zalety wirtualizacji:

- zredukowanie sprzętu

- zredukowanie kosztów eksploatacyjnych centrów przetrwania danych

  (serwerowni)

- łatwe i tanie tworzenie sprzętowych klastrów wysokiej dostępności

- zminimalizowanie przestojów usług informatycznych

- uniezależnienie usługi od sprzętu

- możliwość przenoszenia (nawet „w locie”) usług na inne serwery, celem dokonania naprawy uszkodzonej maszyny

- kopie migawkowe

- uproszczony system kopii bezpieczeństwa w raz z ich testowaniem.

W ostatnich latach można zauważyć znaczne tempo rozwoju sprzętu serwerowego. Producenci procesorów prześcigają się w umieszczaniu jak największej ilości rdzeni w procesorze. Ciągle podnosząc jego taktowanie.
Dostawcy kości pamięci robią je coraz pojemniejsze i szybsze. Idąc tym tropem teraz nawet najsłabszy serwer
ma kilka rdzeni, kilkanaście GB RAM i 10-cio GBIT kartę sieciową. Ale czy nasza firma/usługa potrzebuje takiego „potwora”? Dziesięć lat temu typowa usługa Active Directory potrzebowała systemu operacyjnego z jednym procesorem
 (2 GHz), 2 GB RAM, kartę sieciową 100 Mbit/s oraz trochę miejsca na dysku. Sama usługa się nie zmieniła się,
ale serwer się zestarzał i należy kupić nowy.

Na tym serwerze uruchamiamy jeszcze pocztę, strony www, firewall, ERP i tak dalej. Jest to możliwe,
ale po pierwsze producent oprogramowania zaleca wydzielony serwer, by mieć pewność, że inne usługi nie zakłócą pracy jego oprogramowania. Tak wiec, wracamy do tego, że najlepiej jedna usługa jeden serwer. Jednakże, jak się nam popsuje serwer lub administrator będzie chciał uaktualnić hardware, to tracimy naszą usługę. Niektóre usługi nie są krytyczne.
Nie mniej jednak, jak nie będzie działał system ERP lub WMS oznacza to w praktyce straty lub kary. Lepiej pokusić się o dwa serwery i dwie licencje systemu oprogramowania, ERP i WMS.

W przeciętnej firmie spokojnie można naliczyć co najmniej 10 usług serwerowych, które powinny mieć osobny serwer. Jeżeli każdą z nich zabezpieczymy podwójnie, to potrzebujemy 20 serwerów. Serwery trzeba zasilić i doprowadzić
od nich też ciepło. Jeden taki serwer rocznie może nas kosztować około 3 tysięcy złotych opłat za sam prąd.
Na ratunek przychodzi nam wirtualizacja.
Sama technologia wirtualizacji jest już znana od wielu lat. W ostatnich latach znacznie się jednak rozwinęła wraz
ze wzrostem możliwości obliczeniowych procesorów i prędkości komunikacji.

Technologia wirtualizacji  polega na stworzeniu wirtualnych zasobów sprzętowych na rzeczywistym sprzęcie.
System operacyjny pracujący na takich wirtualnych zasobach nie wie o tym i jest nieświadomy tego że maszynę fizyczną współdzieli z innymi wirtualnymi maszynami. Co za tym idzie każdemu takiemu serwerowi wirtualnemu możemy przydzielić jednie część mocy obliczeniowej maszyny fizycznej, która to część będzie w pełni pokrywała jego zapotrzebowanie
na realizację serwowanych przez niego usług. Dzięki takiemu rozwiązaniu spokojnie na każdym serwerze fizycznym możemy uruchomić nawet do kilkunastu serwerów wirtualnych, które w pełni wykorzystają całą jego dostępną moc obliczeniową. Sprzęt zostanie wtedy sprawnie zutylizowany (w 80-90 %).

W naszej firmie z 20 serwerami, stosując technologię wirtualizacji spokojnie możemy zredukować ilość serwerów
do 5 sztuk.

W przypadku awarii jakieś usługi np. rozkręcenia procesora do 100 % poprzez zakleszczenie, wirtualny serwer zabierze z serwera fizycznego swoje 100 %, które de facto stanowi jedynie np. 15 % przydzielonej mocy obliczeniowej maszyny fizycznej. Pozostałe wirtualne serwery nie zauważą tego, ponieważ nadal będą miały aż 85 % mocy do swojej dyspozycji.

Technologia ta nie tylko rozwiązuje problem z ilością serwerów, ale także dla wirtualnych maszyn standaryzuje wirtualny hardware. Możemy używać fizycznych serwerów różnych producentów, generacji, a i tak maszyna wirtualna będzie cały czas taka sama. Funkcjonalność ta daje nam możliwość łatwego przenoszenia maszyn wirtualnych
na różne fizyczne serwery i łatwego odtwarzania kopii bezpieczeństwa.

Sama wirtualizacja jest nieunikniona i z czasem zawita do wszystkich średnich i dużych firm.