Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. 

Andrzej Gluza - Prezes Zarządu

Tekst ogłoszenia, projekty uchwał i in. dokumenty - do pobrania przy Raporcie bieżącym EBI nr 19 z 02 czerwca 2015 r.

Teksty uchwał przyjętych w trakcie ZWZA - do pobrania przy Raporcie bieżącym EBI nr 24 z 30 czerwca 2015 r.