Wycena przedsiębiorstwa polega na określeniu jego wartości – w jednostkach pieniężnych, za pomocą dostępnych metod szacowania wartości i z wykorzystaniem określonych danych. W poniższym artykule wyjaśniamy, czemu służy wycena firmy oraz omawiamy, jakie są najważniejsze metody wykorzystywane w tym celu.

W jakim celu dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest najczęściej przy sprzedaży całości lub części firmy. Znajduje również zastosowanie podczas planowanej fuzji przedsiębiorstw. Wykorzystywana jest też w procesie pozyskiwania inwestorów oraz starania się o kredyt. Wiedza na temat tego, ile warte jest dane przedsiębiorstwo, pozwala mu na skuteczniejsze negocjowanie warunków wymienionych zdarzeń gospodarczych. 

Inne okoliczności stosowania wyceny przedsiębiorstwa to jego:

  • likwidacja,
  • restrukturyzacja,
  • postępowanie upadłościowe,
  • postępowanie odszkodowawcze.

Również wejście spółki na giełdę lub planowanie wyjścia spółki z giełdy może wymagać przeprowadzenia wyceny.

Wycena przedsiębiorstwa stanowi ponadto ważne narzędzie w procesie planowania sukcesji i dziedziczenia majątku. Na wycenę firmy warto zdecydować się również w ramach planowania jej strategii rozwoju. W przypadku utraty wartości przez firmę, konieczna będzie zmiana podejścia do zarządzania.

Jakie metody stosuje się do wyceny przedsiębiorstwa?

Aby określić wartość przedsiębiorstwa, posłużyć można się kilkoma metodami szacowania – dochodową, majątkową lub porównawczą. Pierwsza z nich, metoda dochodowa, określa wartość przedsiębiorstwa w oparciu o zdyskontowaną wartość wszystkich przepływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo wygeneruje w przyszłości. Podejście majątkowe polega na szacowaniu wartości aktywów firmy po odjęciu wszelkich jej zobowiązań. W metodzie porównawczej wykonuje się analizę firmy w odniesieniu do podobnych podmiotów na rynku. 

Każda wycena przedsiębiorstwa powinna być przeprowadzana w sposób indywidualny, z uwzględnieniem celu. Bardzo często łączy się ze sobą wymienione metody wyceny, co pozwala na uzyskanie dokładnego wyniku. Aby wycena była wiarygodna, powinna być przeprowadzona przez specjalistów – rzeczoznawców majątkowych.

Dlaczego wycena przedsiębiorstwa jest tak istotna?

Wycena przedsiębiorstwa, mająca na celu ustalenie wartości danego podmiotu gospodarczego, to niezwykle ważny element prowadzenia biznesu. Wycena przedsiębiorstwa przydaje się zawsze wtedy, kiedy mamy wątpliwości co do faktycznego stanu finansowego firmy bądź też zależy nam na podjęciu korzystnych decyzji inwestycyjnych. 

Więcej na temat wyceny firmy przeczytasz na stronie CMT Advisory: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-przedsiebiorstwa-udzialow-lub-akcji/

Udostępnij

O autorze