Inwestowanie w akcje to forma inwestycji, która przyciąga wielu inwestorów oczekujących nie tylko wysokich zysków, ale także odpowiednio wysokiej dawki emocji. Na czym dokładnie polega? Czym różnią się poszczególne strategie gry na giełdzie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Czym jest inwestowanie w akcje? Otóż, jest to najpopularniejsza obecnie forma gry na giełdzie, która polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Osiągany jest on dzięki wzrostowi wartości akcji, które są notowane na giełdzie, a co za tym idzie podlegają bieżącej wycenie. Istotne w tym przypadku jest także to, że inwestowanie w akcje powinno być realizowane zgodnie z przyjętą wcześniej strategią, a inwestor może zdecydować się zarówno na spekulację, jak i inwestowanie długoterminowe.

Czym różnią się strategie gry na giełdzie?

Jak wspomniano w poprzednim artykule inwestowanie w akcje może przyjąć formę spekulacji (inwestowania krótkoterminowego) lub inwestowania długoterminowego. Oba podejścia mogą być naprawdę skuteczne, a sam zakup akcji wygląda w ten sam sposób, co zostało opisane w artykule przedstawiającym tajniki gry na giełdzie. Czym zatem różnią się obie strategie? Poza horyzontem czasowym inwestycji, różnicą jest w tym przypadku przede wszystkim zaangażowanie inwestora. Wynika to z faktu, że spekulacja wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, a w przypadku inwestowania długoterminowego inwestor dokonuje analizy swojego portfela oraz ewentualnych zmian w jego składzie jedynie raz na kilka miesięcy, np. co kwartał. Odmienne są także narzędzia wykorzystywane przez inwestorów realizujących obie strategie. Spekulanci opierają bowiem głównie na analizie technicznej, która wykorzystuje przede wszystkim wykresy historyczne, co pozwala wychwycić odpowiednie trendy. Inwestorzy długoterminowi stawiają natomiast na analizę fundamentalną, która pozwala ocenić wartość akcji na podstawie kondycji spółki, czy aktualnej sytuacji w sektorze, w którym ona działa (oraz perspektyw na przyszłość).

Handel akcjami – ryzyko

Inwestowanie w akcje wiąże się z określonym poziomem ryzyka, co sprawia, że jest to forma inwestycji, której towarzyszy wiele emocji. Istotny jest bowiem brak ochrony kapitału, co oznacza, że inwestor może zarówno osiągnąć atrakcyjny zysk, jak i ponieść wysokie straty. Ważne jest zatem skuteczne ograniczanie ryzyka, co wymaga przeprowadzania rzetelnych analiz oraz umiejętności selekcjonowania spółek, których akcje mogą w przyszłości zyskać na wartości. Każdy, kto decyduje się na inwestowanie w akcje, powinien również nauczyć się ograniczać emocje, które nie są w tym przypadku dobrym doradcą, a także odpowiednio zarządzać posiadanym budżetem. Jego z kolei powinny tworzyć środki, których ewentualna utrata nie wpłynie negatywnie na poziom życia inwestora.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje to łatwo dostępna forma inwestycji, która pozwala osiągnąć naprawdę atrakcyjne zyski. Decydując się na handel akcjami nie można jednak zapominać o ryzyku związanym z grą na giełdzie, ponieważ to właśnie ono może przyczynić się do ewentualnych strat.

Udostępnij

O autorze