Każdy, kto prowadzi własną firmę spotkał się z pojęciem „amortyzacji”. Co oznacza to zagadkowe słowo? Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych środków trwałych? Po co się to robi?

Czym jest amortyzacja?

Ten termin oznacza zmniejszenie wartości rzeczy w określonym czasie na skutek jej użytkowania. To bardzo logiczny koszt. Przykładowo, kupując nowy samochód firmowy płacimy za niego 50 tysięcy złotych. Auto jest użytkowane i po roku ma na liczniku 100 tysięcy kilometrów. To naturalne, że jego wartość spadła na skutek jego użytkowania. Amortyzacja to właśnie ta pomniejszona wartość początkowa. Im jest ona wyższa tym dłużej będzie amortyzowany dany przedmiot. Ustawodawca określił w przepisach najkrótszy możliwy okres amortyzacji poszczególnych środków trwałych. W zależności od ich klasyfikacji okres ten waha się od dwóch do pięciu lat. Dotyczy to środków wprowadzanych do ewidencji po raz pierwszy.

Amortyzacja środków trwałych – definicja

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku. Ich czas użytkowania jest przewidziany na więcej niż rok. Muszą być wykorzystane w działalności gospodarczej, w której zostały zakupione albo oddane do użytku na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.Dotyczy to budynków, budowli, lokali będących odrębną własnością, maszyn, urządzeń, środków transportu, itp.

Cechy odpisów amortyzacyjnych

Cechą charakterystyczną jest to, że można dokonywać odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które określają zużycie poszczególnych składników majątku. Odpisy te dokonywane są przez systematyczne planowanie rozłożenia wartości danej rzeczy na czas amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych może być wliczana w koszty uzyskania przychodów w danym okresie rozliczeniowym, a w wyniku tego pomniejszona zostaje wysokość podatku dochodowego.

Jak obliczać stawki amortyzacyjne?

Odliczeń dokonuje się na podstawie ustalonych wskaźników. Są to roczne stawki amortyzacyjne. Można je sprawdzić w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacji można dokonać kilkoma sposobami – metodą liniową, dygresywną, przyspieszoną, a w niektórych przypadkach również jednorazowo.

Udostępnij