Mianem środków trwałych określa się rzeczowe składniki majątku należące do przedsiębiorcy lub stanowiące jego współwłasność. Powinny być kompletne, a okres ich użytkowania dłuższy niż rok. Wtedy podlegają one amortyzacji, czyli zużycia. Wartość zalicza się do kosztów uzyskania przychodów i pomniejsza wysokość podatku dochodowego. Na początku przedsiębiorca musi jednak dokonać wyceny środków trwałych. Dowiedz się, jak ją przeprowadzić.

Rodzaje środków trwałych

Środki trwałe można podzielić na materialne oraz niematerialne i prawne. Do pierwszej grupy można zaliczyć na przykład budynki i lokale, maszyny, urządzenia, pojazdy, czy sprzęt komputerowy. Do drugiej natomiast licencje, znaki towarowe, spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a także wiedza w dziedzinie naukowej, handlowej, organizacyjnej lub przemysłowej, czyli tzw. Know-how. Wartość środków trwałych powinna przekraczać 10 000 złotych. Muszą być także wykorzystywane dłużej niż rok i użytkowane na potrzeby związane z prowadzeniem działalności. W obu przypadkach środki trwałe mogą zostać zakupione w całości lub w pewnej części, wytworzone we własnych zakresie lub przekazane z tytułu spadku lub darowizny. 

Sposoby wyceny środków trwałych

Metoda wyceny środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia. W przypadku zakupionych, wyceną jest cena danego budynku, maszyny czy sprzętu. Jeśli majątek stanowi współwłasność, jego wartość określa kwota nabycia powiększona o wartość przychodu. Jeżeli środek trwały został wytworzony we własnym zakresie, pod uwagę bierze się koszt wytworzenia. W przypadku przekazania majątku jako darowizna lub z tytułu spadku wycenę sporządza się na podstawie określenia wartości rynkowej z dnia nabycia.

Wycenę środków trwałych warto powierzyć specjalistom. Biuro rachunkowe Anavo posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań rachunkowych, deklaracji podatkowych, a także prowadzeniu ksiąg czy ewidencji na potrzeby VAT. Współpracuje wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy służą pomocą i wsparciem. Do każdego klienta podchodzą indywidualnie i zapewniają najwyższy standard obsługi. Decydując się na usługi księgowe od Anavo, masz pewność, że Twoje finanse są w dobrych rękach. To gwarancja, że wszelkie dokumenty zostaną przygotowane poprawnie i terminowo.

Po ustaleniu wartości środków trwałych możliwa będzie ich amortyzacja. Można ją dokonać na trzy sposoby. Specjaliści z Anavo dobiorą opcję, która będzie najkorzystniejsza dla Twojego biznesu. W sprawach finansowych warto zaufać profesjonalistom.

Udostępnij