Dla początkujących przedsiębiorców deklaracja VAT R może wydawać się czymś trudnym do wypełnienia. W szczególności, jeśli ci nie posiadają wiedzy na jego temat. Warto jednak poznać bliżej ten druk, tak aby w przyszłości nie mieć problemów z jego uzupełnieniem.

Kto składa druk VAT-R?

Każda osoba, która nie może lub nie chce skorzystać ze zwolnienia z VAT-u, musi zgłosić deklarację VAT-R

Formularz VAT-R składają przedsiębiorcy, którzy chcą lub muszą stać się „vatowcami”. Wniosek składa się w celu rejestracji lub aktualizacji danych, związanych z podatnikiem VAT. Po wypełnieniu formularza, przedsiębiorca zostaje czynnym podatnikiem VAT.

Gdzie złożyć deklarację VAT-R?

Wypełniony druk VAT-R należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Mowa tutaj o urzędach, które znajdują się w miejscu wykonywania czynności opodatkowanych (to jest w miejscu, gdzie znajduje się działalność gospodarcza) w przypadku posiadania jednego lub kilku miejsc podległych pod ten sam urząd. Deklarację można też złożyć w miejscu zamieszkania lub miejscu lokalizacji siedziby firmy, jeśli czynności opodatkowane są wykonywane w kilku miejscach, na terenach, które podlegają pod różne urzędy skarbowe.

Jak wypełnić formularz VAR-R?

VAT-R posiada kilka części. Pierwsza z nich to cel i miejsce złożenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Wpisać należy w niej cel składania deklaracji, czyli rejestracja nowego podmiotu jako płatnika VAT lub aktualizacja danych, nazwę urzędu i jego adres. Pozycję 6 i 7 uzupełniają osoby, które mieszkają poza granicami Polski, a pozycje 8 i 9 – gdy chodzi o aktualizację danych.

Część B deklaracji VAT-R

Część B to dane podatnika, w których wpisuje się na przykład rodzaj podatnika, nazwę, numer REGON, datę urodzenia oraz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Część C składa się z C1, C2 i C3. Są to kolejno okoliczności określające obowiązek podatkowy, informacje dotyczące składania deklaracji oraz informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Część D to wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, a ostatnia – część E – podpis podatnika lub osoby prezentującej podatnika.

Udostępnij