Czasami może dojść do sytuacji, w której z różnych powodów nie wywiążemy się na czas ze zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. W takim wypadku warto jest wyrazić swój czynny żal i zgłosić się dobrowolnie. Konsekwencje takiego czynu będą dużo niższe niż gdyby doszło do ujawnienia ich w czasie inspekcji z Urzędu.

Kiedy można się zgłosić z czynnym żalem?

Nie ma określonego terminu, w którym należy zgłosić czynny żal dla Urzędu Skarbowego. Ważne jest by zrobić to zanim urząd sam udokumentuje popełnienie czynu zabronionego. Najczęściej jest to opóźnienie w rozliczeniu się z podatku dochodowego, korzystanie z nieprzysługujących ulg lub nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Zaliczyć można tu również prowadzenie większej działalności niż deklarowana. Jeśli popełniliśmy taki czyn to dobrze jest zgłosić się po to by nie płacić kary.

Czynny żal – wzór dokumentu

Czynny żal po popełnieniu czynu zabronionego wyraża się w formie pisemnej. W dokumencie należy podać swoje dane i wyjaśnić jaka była przyczyna popełnienia wykroczenia i przestępstwa skarbowego. Koniecznie należy też opisać charakter popełnionego czynu. Jeśli do wykroczenia doszło na skutek współdziałania kilku osób to należy też podać ich dane. Jeśli nie – to należy wyraźnie napisać, że czyn nie został popełniony we współpracy z kimkolwiek. W piśmie należy też opisać, czy został on naprawiony. Jeśli tak, to wystarczy dowód wpłaty. Uiścić trzeba należność i odsetki. Jeśli jeszcze nie został naprawiony to należy konkretnie opisać jak i kiedy płatnik zamierza go naprawić.

Czynny żal opisem przypadku incydentalnego

Warto też podkreślić w piśmie, że zdarzenie miało charakter incydentu. Przykładowo, można napisać, że firma działa od dziesięciu lat, a taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. Trzeba też pamiętać, że jeśli jedna osoba będzie regularnie zgłaszała czynny żal dla Urzędu Skarbowego, to prędzej czy później zostanie ukarana mandatem. Mechanizm ten został stworzony z myślą o ludziach, którzy z ważnej przyczyny popełnili czyn zabroniony. Nie można korzystać z tego wyjścia jako stałego sposoby do prowadzenia rozliczeń.

Udostępnij