Piotr Karwinowski

    Co to jest numer REGON?

    Numer REGON musi posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Składa się on z dziewięciu cyfr i jest nadawany przez funkcjonujący w Polsce Główny Urząd Statystyczny. REGON – numer nadawany raz na zawsze Osoby fizyczne, które to rozpoczynają prowadzić działalność otrzymują jednorazowo, niezmienny numer identyfikacyjny – REGON, który to nie zmienia się nawet po zakończeniu prowadzenia […]