Umiejętności lingwistyczne cenione są przez właścicieli wielu firm. W ogłoszeniach pracodawcy często zastrzegają jednak, że poszukują kandydatów, posiadających kompetencje językowe na określonym poziomie. Warto wiedzieć, jak można sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Testy dostępne w internecie

Istnieje wiele stron, mogących ułatwić weryfikację umiejętności lingwistycznych. Testy angielskiego online dostępne są m.in. w obrębie witryn szkół językowych. Sprawdzian nie wymaga uiszczenia żadnych opłat od osoby, która zdecyduje się na jego rozwiązanie. Testy obejmują zagadnienia gramatyczne, struktury leksykalno-gramatycznych oraz zasób słownictwa. W pierwszej części należy odpowiedzieć na pytania, dotyczące czasów stosowanych w języku angielskim, okresów warunków, trybów, form odczasownikowych, połączeń przyimkowych, związków zgody, rządu i przynależności, a także fleksji. Druga sekcja weryfikuje natomiast kompetencje, obejmujące zastosowanie połączeń wyrazowych, frazali, a ponadto pełnych i skróconych konstrukcji. W ostatniej części sprawdzana jest znajomość słownictwa, pisowni wyrazów oraz słowotwórstwa. Testy językowe Lincoln podzielone są z uwzględnieniem ich trudności. Dzięki nim można także zweryfikować znajomość hiszpańskiego i francuskiego.

Konsultacja z lektorem

Testy online nie są jedynymi metodami na sprawdzenie swojego poziomu angielskiego. Alternatywną metodę stanowi bowiem spotkanie z lektorem. Nauczyciel po sprawdzeniu wiedzy może wskazać problematyczne dla danej osoby kwestie oraz doradzić wybór odpowiedniego kursu. Spotkania z lektorem oferowane są przez wiele szkół językowych. Z konsultacji można skorzystać bez konieczności wizyty w placówce edukacyjnej. Wystarczy bowiem dostęp do internetowego komunikatora. Konsultacje często zajmują więcej czasu niż testy weryfikujące. Dzięki nim można jednak odpowiednio zaplanować swoje przygotowania do zasadniczego egzaminu.

Sprawdzenie poziomu angielskiego nie stanowi dużego wyzwania. Warto jednak pamiętać, by przed rozwiązaniem testu upewnić się, że odpowiada on sprawdzianowi, na podstawie którego wydawany jest certyfikat językowy.

Udostępnij