Program kadrowo-płacowy to oprogramowanie komputerowe, które służy do zarządzania wszelkimi aspektami związanymi z pracownikami i ich wynagrodzeniem w przedsiębiorstwie. Działa na zasadzie gromadzenia, przetwarzania i zarządzania informacjami dotyczącymi pracowników, ich czasu pracy, wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych aspektów związanych z zarządzaniem personelem. Sprawdźmy, w jaki sposób automatyczne rozliczanie pracowników zatrudnionych w firmie może przyspieszyć ten proces i ułatwić pracę. 

1. Program kadrowo-płacowy – jakie funkcje realizuje? 

2. Jak wybrać odpowiedni program kadrowo-płacowy?

Program kadrowo-płacowy – jakie funkcje realizuje? 

Program kadrowo-płacowy może znacznie ułatwić i usprawnić zarządzanie personelem oraz procesem wypłacania wynagrodzeń. Dzięki automatyzacji wielu zadań, zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia prowadzenie dokładnej dokumentacji związanej z pracownikami. Przykład takiego programu znajdziesz tutaj: https://www.tribeperk.com/program-kadrowo-placowy/

Oto główne funkcje i działania, jakie może realizować program kadrowo-płacowy:

  1. Dane pracowników: program przechowuje informacje o każdym pracowniku, takie jak dane osobowe, numer PESEL, adres, stanowisko pracy, poziom wynagrodzenia i inne istotne dane.
  2. Czas pracy: pozwala na rejestrowanie czasu pracy pracowników, zarówno godzin obecności, jak i czasu przeznaczonego na różne zadania. Może również obsługiwać nadgodziny, urlopy, zwolnienia lekarskie i inne formy nieobecności.
  3. Rozliczanie wynagrodzeń: programy kadrowo-płacowe obliczają wynagrodzenia pracowników na podstawie ustalonych stawek, w tym podstawy wynagrodzenia, dodatków, premii, nadgodzin, diety itp. Ma dostęp do list płac. 
  4. Podatki i ubezpieczenia społeczne: automatycznie oblicza i potrąca podatki (np. podatek dochodowy) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia pracowników. Rozlicza także Pracownicze Plany Kapitałowe. 
  5. Raporty: generuje różnego rodzaju raporty związane z kadrami i płacami, takie jak listy płac, raporty o czasie pracy, deklaracje podatkowe, zestawienia ubezpieczeniowe itp. Pomocny jest także eksport dokumentów. 
  6. Deklaracje urzędowe: Tworzy i wypełnia niezbędne deklaracje i formularze wymagane przez organy państwowe, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS. W grę wchodzi także wysyłanie dokumentów ZUS i urzędów skarbowych. 
  7. Integracje: może być zintegrowany z innymi systemami w firmie z kategorii kadry i płace, takimi jak systemy finansowo-księgowe czy systemy kontroli dostępu. 
  8. Historia i archiwizacja: przechowuje historię danych pracowników, zarówno bieżących, jak i poprzednich zatrudnień oraz operacji związanych z płacami.
  9. Zgodność z przepisami: dba o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy i podatków oraz aktualizuje się w razie zmian w przepisach.
  10. Bezpieczeństwo: zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych, tak aby informacje pracowników były chronione i dostępne jedynie dla uprawnionych osób.

Jak wybrać odpowiedni program kadrowo-płacowy?

Jak wybrać najlepszy system kadrowo-płacowy dopasowany do indywidualnych potrzeb firmy? Przed rozpoczęciem poszukiwań zdefiniuj dokładnie, jakie funkcje i możliwości oczekujesz od programu kadrowo-płacowego. Czy potrzebujesz tylko podstawowych funkcji, czy może bardziej zaawansowanych rozwiązań? Czy planujesz integrację z innymi systemami w firmie? Określenie swoich potrzeb ułatwi Ci znalezienie odpowiedniego oprogramowania. Wybierz program kadrowy, który najlepiej odpowiada rozmiarowi i strukturze Twojej firmy. Niektóre programy są lepiej dostosowane do małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy inne mogą lepiej spełniać potrzeby większych firm z wieloma oddziałami i pracownikami.

Udostępnij

O autorze