Jeśli wchodzimy w dorosłe życie i zaczynamy pracę, to warto wiedzieć, kiedy następuje data obowiązku opłacania składek ZUS. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, po to, by postępować w swoim życiu zawodowym zgodnie z obowiązującym nas prawem. Jest to szczególnie ważny temat dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej, szczególnie wtedy, gdy dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z działalnościami.

Opłacanie składek ZUS – co szczególnie warto o tym wiedzieć?

Składki ZUS są opłacane w celu realizacji własnego ubezpieczenia. Każdy przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, ma obowiązek obowiązkowego opłacania składki emerytalno-rentowej, a także składki wypadkowej i składki zdrowotne. Składki te opłaca się za okres, w którym prowadzona była działalność gospodarcza. Co więcej, czasami niezbędne okazuje się jeszcze opłacanie składki na tak zwany Fundusz Pracy.

Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS?

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem składki należy odprowadzać od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności, zaś koniec opłacania składek odpowiada momentowi zaprzestania wykonywania danej działalności gospodarczej. Należy odróżnić tę datę od terminów uzyskania stosownych zezwoleń czy koncesji lub też daty rozpoczęcia prowadzenia działalności i daty zgłoszenia działalności do ewidencji. Najważniejszą datą, którą warto zapamiętać jest data realnego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Co to oznacza? Oznacza to, że ta data nie musi koniecznie pokrywać się z okresem, który wpisany jest we wpisie do ewidencji działalności. Zdarzają się takie przypadki, że pomimo wpisu do ewidencji działalności, przedsiębiorca w ogóle nie podejmuje wykonywania i rozpoczęcia działalności. Należy pamiętać, że wszystkie okresy należy poprawnie udokumentować, by wyjaśnić przyczynę nieopłacania należnych składek do ZUS-u.

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS – co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

ZUS nie może obciążyć nas obowiązkiem płacenia składek przed momentem realnego wykonywania danej działalności. Czasami jednak wymagane jest udowodnienie, że w danym okresie nie prowadziło się realnie danej działalności gospodarczej. Dlatego też warto prowadzić odpowiednią dokumentację, zawierającą druki potwierdzające realną datę rozpoczęcia wykonywania danej działalności. Jeśli mamy wątpliwości co do tego tematu, to zdecydowanie warto zasięgnąć opinii specjalisty i udać się do siedziby ZUS-u, by dowiedzieć się więcej na ten ważny temat.

Udostępnij