Platforma Salesforce nie bez powodu jest obecnie najbardziej popularnym na świecie systemem CRM. Jej użytkownicy notują szybki zwrot z inwestycji, wzrost sprzedaży i prowadzą bardziej skuteczne kampanie marketingowe, zakończone wyższą konwersją leadów. Narzędzie jest skalowalne i elastyczne. Jakie daje możliwości?

Utrzymanie i rozwój Salesforce – Center of Excellence

Jednym z ciekawszych rozwiązań, oferowanych przez wdrażającą Platformę Salesforce na polskim rynku firmę Craftware, jest Center of Excellence. W ramach tej usługi przedsiębiorstwo zyskuje grupę doświadczonych specjalistów, którzy pracują wewnątrz organizacji. Ich zadaniem jest wdrażanie dobrych praktyk i narzędzi użytecznych pod kątem realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Do korzyści zalicza się obniżenie kosztów obsługi, szybkie wdrożenia nowych funkcji oraz lepszą systematyzację wiedzy pracowników na temat Platformy.

Migracja na Lightning

Utrzymanie i rozwój Salesforce może wiązać się z wdrożeniem nowego, bardziej efektywnego interfejsu – Salesforce Lightning Experience. Ten interfejs to znacznie więcej niż szata graficzna. Usprawnieniu ulega raportowanie i prognozowanie, dostępne są również wykresy wydajności. Możliwe są nowe sposoby wykorzystania danych zgromadzonych w bazie, dostęp do nich jest wygodniejszy i bardziej czytelny. Sprawna migracja na Lightning to jedna z usług, oferowanych przez specjalistów z Craftware.

Projekty zwinne

Projekty zwinne to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw stojących przed dużymi wyzwaniami związanymi z rozwojem Salesforce, jednocześnie dysponujących ograniczonym budżetem. Ten sposób prowadzenia projektów zakłada wdrożenie rozwiązań metodą małych kroków, które z założenia mają przynieść szybki zwrot z inwestycji. Pozwala to na bardziej elastyczne podejście, jak również ograniczenie ryzyka i kosztów, zwłaszcza w pierwszym etapie realizacji projektu.

Integracja z innymi systemami

Warto pamiętać, że – oprócz rozwoju Platformy – istnieje możliwość jej integracji z praktycznie każdym systemem, niezależnie od tego, czy działa w chmurze, czy na serwerach klienta. W tego typu przedsięwzięciach korzysta się z należącego do Salesforce narzędzia MuleSoft, obejmującego różne sposoby integracji.

Udostępnij