Wiele osób nie ma pojęcia, co to jest CIT. Jest to nic innego, niż podatek bezpośredni od osób prawnych. Zobowiązanie finansowe leży więc na podatniku. Omawiany podatek dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych, które posiadają osobowość prawną. Wato wiedzieć, że osoby fizyczne płacą podatek PIT.

Kto musi płacić podatek CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych muszą płacić odrębne podmioty prawne, czyli np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, spółki kapitałowe, stowarzyszenia itd. Podatnikiem CIT są również spółki komandytowo-akcyjne (mające siedzibę na terytorium kraju), a także spółki kapitałowe w organizacji. Wyklucza się tutaj wszelkie spółki osobowe, czyli cywilną, komandytową, jawną, a także partnerską.

Podatek CIT muszą opłacać także podatkowe grupy kapitałowe. Stanowią one połączenie przynajmniej dwóch spółek kapitałowych. Omawiany podatek dotyczy również spółek, które nie mają osobowości prawnej i posiadają siedzibę na terytorium innego państwa. Duże znaczenie ma tamtejsze prawo – podatek CIT opłacają osoby prawne, które rozliczają się z całości swoich dochodów. Bez znaczenia jest tutaj miejsce osiągania owych dochodów.

Jak obliczyć podatek CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Podstawą opodatkowania jest dochód. Należy jednak z niego odliczyć ewentualne darowizny. Oczywiście wiele zależy tutaj, na jakie cele została przekazana darowizna. Nie zawsze można ją odliczyć od dochodu. Inną ulgę mogą stanowić pracę badawczo-rozwojowe. W tym przypadku możemy odliczyć maksymalnie 50%. Do dochodu nie wliczamy wydatków związanych z nabyciem nowych technologii.

Wysokość opodatkowania CIT wynosi 19%. Tzw. mali podatnicy mogą skorzystać z niższej stawki, która wynosi 15%. Dotyczy ona również podatników, którzy rozpoczęli działalność w tym roku podatkowym. Z niższego opodatkowania nie mogą jednak korzystać nowe firmy, które powstały na skutek przekształcenia (wyjątek stanowi spółka, która przekształciła się w inny typ spółki).

Udostępnij