Założenie własnej działalności jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy stawić czoła dużej ilości formalności. Sprawy urzędowe są niezwykle czasochłonne. Warto również wziąć pod uwagę, że już na starcie potrzebujemy sporą ilość środków finansowych. Nie zawsze osoby, które mają pomysł na perspektywiczny biznes posiadają oszczędności. Na szczęście nie oznacza to, że muszą rezygnować z swoich celów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się dotacje na założenie firmy z urzędu pracy.

Czym jest dotacja z UP na otworzenie firmy?

Dotacje z urzędu pracy to doskonała opcja dla tych, którzy marzą o założeniu własnego przedsiębiorstwa. Pieniądze przyznawane są z Funduszu Pracy. Oczywiście są one przyznawane bezzwrotnie. Jedynym wyjątkiem jest VAT od zakupów, które zostały sfinansowane gotówką z wyżej wymienionego funduszu.

Warto wiedzieć, że wysokość dotacji to 6-krotność średniego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw. Aktualnie wynosi ono 24 000 zł. Pomoc urzędu pracy jest często niezbędna do tego, aby postawić pierwsze kroki w biznesie. To szczególne ułatwienie dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą spróbować własnych sił w branży.

Kto może dotrzymać dotację?

Dotacja na założenie działalności z UP przeznaczona jest wyłącznie dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w PUP. Wyjątek stanowią opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz absolwenci centrum integracji społecznej. Istotny jest również czas, jaki upłynął od rejestracji w UP. W zdecydowanej większości przypadków jest to jeden miesiąc. Może jednak zdarzyć się tak, że okres ten jest przedłużony (nie przekracza on jednak trzech miesięcy).

Należy również zapoznać się z listą osób, które nie mogą otrzymać dotacji. Zaliczają się do nich np. osoby studiujące dziennie; osoby, które posiadały własną działalność na przestrzeni ostatniego roku; osoby, które w ciągu ostatniego roku odmówiły przyjęcia stażu lub zaproponowanej posady. Chcąc otrzymać wsparcie finansowe warto pobrać gotowy wzór wniosku o dotacje z urzędu pracy. Składamy go w UP, który znajduje się w obrębie naszego miejsca zamieszkania.

Udostępnij