Jak obliczyć podatek od darowizny? Kto płaci podatek od darowizny? Czy zwolnienie z podatku od darowizny jest możliwe? O czym trzeba pamiętać?

Podatek od darowizny

Podatek od darowizn i spadków powinny zapłacić osoby nabywające daną darowiznę lub spadek. Należy o tym pamiętać, gdy wartość majątku przekroczy kwotę wolną od podatku.

Kwoty wolne od opodatkowania

Warto podkreślić, że opodatkowanie nie uwzględnia spadków i darowizn, których wartość przekracza;

  • 9 637 złotych, gdy nabywca jest zaliczony do I grupy podatkowej (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa).
  • 7 276 złotych, gdy nabywca należy do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych).
  • 4 902 złote gdy, nabywca należy do III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione z obdarowanym).

Kwota podatku od darowizny

Aby obliczyć kwotę tego podatku, warto skorzystać z kalkulatora dostępnego w wersji online. Należy w nim wskazać wartość rynkową danej rzeczy. Pamiętać należy o nabyciu własności w przypadku zasiedzenia.
Wysokość podatku od darowizny jest uzależniona od danej grupy podatkowej – aby obliczyć kwotę trzeba wskazać grupę, do której należymy.
Od obliczonej wartości potrąca się także podatek przypadający na opodatkowanych wcześniej nabytych rzeczach i prawach majątkowych. Po wypełnieniu stosownych danych kalkulator obliczy wartość podatku od darowizny, co jest sporym udogodnieniem.

Zwolnienie z podatku od darowizny

Można skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jeśli darowizna dotyczy najbliższej rodziny – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, macochy, ojczyma. Warunkiem jest jednak zgłoszenie nabycia danej rzeczy do urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, który stwierdził nabycie spadku, a jeśli chodzi o darowiznę – od dnia nabycia danej darowizny.

Udostępnij