Jak powinien wyglądać wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności? O czym trzeba pamiętać?

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy wiąże się z ogromnymi wydatkami. Finansowanie działalności jest możliwe, trzeba jednak pamiętać o złożeniu do Urzędu Pracy odpowiedniego wniosku. Środki pozwolą rozkręcić biznes, prowadzić na szeroką skalę marketing i pozyskiwać nowych klientów.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek odnośnie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej można złożyć w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Często wymagane są także dodatkowe załączniki, a formularze można pobrać na stronie Urzędu lub w placówce.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności

Wniosek powinien zostać złożony na danym formularzu. Jakie informacje trzeba zawrzeć we wniosku? Przede wszystkim dotyczą one;

  • Informacji o wnioskodawcy – dokładne dane, adres, numer i seria dowodu osobistego, kwalifikacje, wykształcenie. Czasami trzeba opisać swoje ostatnie miejsce pracy i odpowiedzieć na kilka pytań (np. czy posiadamy własne środki na rozpoczęcie działalności).
  • Formy zabezpieczenia dotyczącej zwrotu środków – trzeba wskazać formę zabezpieczenia, gdy zaistnieje potrzeba zwrotu dotacji.
  • Opis działalności gospodarczej – nie zawsze jest wymagany na formularzu. Jeśli jednak trzeba to zawrzeć, wskazujemy biznesplan, cel działalności, planowane zarządzanie, działania marketingowe, planowane wpływy i wydatki itp.
  • Oświadczenie odnośnie zapoznania się z zasadami przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
  • Załączniki – należy je dołączyć do wniosku. Czasami obejmują kursy, edukację, szkolenia, referencje.

Finansowanie działalności

Po złożeniu tej dokumentacji, Urząd zazwyczaj rozpatruje sprawę około 30 dni. Podczas podejmowanie decyzji kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku. Aby otrzymać środki, trzeba uzyskać odpowiednią ilość punktów.

Udostępnij