Jak ważnym elementem każdego biznesu jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, przekonujemy się teraz, w czasach epidemii koronawirusa. Największe firmy działają prężnie i wykorzystują swoje zasoby, aby jak najszybciej świat uporał się z pandemią.

CSR to kluczowy element strategii komunikacji firm i instytucji. Najważniejszym elementem, a w zasadzie celem CSR, jest budowa i utrzymanie wysokiej reputacji wśród wszystkich grup interesariuszy. 

O co dokładnie chodzi w CSR? Organizacje prowadzące projekty z obszaru CSR, mają spełniać nie tylko wymagania biznesowe przedsiębiorstwa. Wymogi formalne i prawne to jedno. Prawdziwie odpowiedzialne społecznie biznesy, to te, które inwestują odpowiednie środki we własne zasoby ludzkie, ale również w środowisko zewnętrzne, na które wpływ ma dane przedsiębiorstwo. W dłuższej perspektywie działania CSR mają znamienny wpływ na działanie gospodarcze organizacji, która je stosuje, a także na innowacyjność przedsiębiorstwa.

Corporate Social responsibility to inwestycje, które zwracają się latami. To także – w dużym uproszczeniu – oddanie społeczności, środowisku, tego, co w pewnym sensie przedsiębiorstwo zabiera z okolicy, w celu prowadzenia działalności. 

Jak CSR działa w praktyce?

Załóżmy, co często jest zgodne z prawdą, że prowadzenie biznesu zanieczyszcza środowisko. Wyczerpywanie zasobów naturalnych to olbrzymi problem ludzkości, a firmy które to robią, często podejmują kroki, by środowisko odbudowywać, choćby poprzez dbanie o lasy, sadzenie nowych drzew, etc. To jeden z najprostszych i najczęściej używanych przykładów związanych z CSR.

W skrócie – CSR to dbanie nie tylko o interesy przedsiębiorstwa i zwiększanie zysków, ocieplanie wizerunku, ale również dbanie o interesy całego społeczeństwa.

Dziś, podczas pandemii, widzimy nieco działań, które wyglądają i być może są działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem może tu być choćby produkcja płynu do dezynfekcji zamiast perfum przez grupę Louis Vuitton. Drugim jest robienie masek przez Nike przyłbic z systemów Air Max, kolejnym tworzenie przez Ferrari elementu pozwalającego przerobić maski do nurkowania w respiratory. Więcej przykładów na to, jak firmy produkują maseczki zamiast np. butów znajdziesz tutaj.

Czy obecna sytuacja i walka z koronawirusem to działania CSR?

Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Obecna sytuacja i działania marek związane z pomocą, to jednak nie typowy CSR. To odpowiedź na kryzys, który dotknął cały świat. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre z marek stanęły na wysokości zadania i rozpoczęły bardzo aktywną pomoc. Wymienioną powyżej.

Nie wiadomo natomiast, jak dużo pomocy będzie potrzebne w najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach. 

Udostępnij