Umowa o dzieło to dość specyficzna forma zatrudnienia, która różni się od standardowych umów. Przede wszystkim zaś należy tu wziąć pod uwagę podatki, jakie tu obowiązują, a konkretniej – na kim spoczywa obowiązek opłaty podatku od umowy o dzieło i wiele innych ważnych informacji, które podamy w poniższym artykule.

Charakterystyka umowy o dzieło

Kiedy zawierana jest umowa o dzieło? Generalnie rzecz ujmując jest to cywilnoprawna forma współpracy, która ma w założeniu przynieść konkretny efekt np. wykonanie portretu, strony internetowej itp. Co istotne strona zamawiająca i wykonująca mogą być albo osobami fizycznymi, albo firmami. Jest to istotne z punktu widzenia tego, kto płaci podatek od umowy o dzieło.

Podmiotem zamawiającym jest firma

Na początek rozważmy sytuację, w której to firma zamawia dane dzieło u wykonawcy. Wówczas przychody otrzymane z tytułu tego dzieła traktuje się jako przychody otrzymane tytułem działalności wykonywanej osobiście. Wówczas obowiązek opłacenia podatku od umowy o dzieło spoczywa na podmiocie zamawiającym. Ile wynosi kwota podatku od umowy o dzieło?

To zależy od kosztów wykonania dzieła. Jeśli kwota nie przekracza 200 zł, to podmiot zamawiający musi poprać i wpłacić na konto Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, którego stawka to 18 %. Obliczany jest on od przychodu, ale nie umniejszonego o koszty uzyskania. Jeżeli jednak owa kwota przekracza 200 zł, to wówczas należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, stanowiącą 18% dochodu.

Podmiotem zamawiającym jest osoba fizyczna

Nieco inaczej wygląda kwestia opłacenia podatku od umowy o dzieło, jeśli jest ona zawierana pomiędzy dwoma podmiotami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wówczas uzyskany dochód wykonawca ma po prostu obowiązek rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Oczywiście jednak do dnia 30 kwietnia trzeba także uiścić kwotę podatku na konto Urzędu Skarbowego, która została obliczona na podstawie owego zeznania.

Powyższe zasady wydają się być proste, niemniej jednak pamiętajmy, że zawsze opłaca się decyzje finansowe skonsultować z biegłymi księgowymi.

Udostępnij