Prowadzenie firmy wymaga dzisiaj prowadzenia sporej księgowości i dokładnych bardzo danych. Jednym z zeznań, które trzeba co miesiąc składać, jest JPK VAT. Co to jest dokładniej za dokument oraz jak go wysłać? Wszystkie podstawowe informacje będą zawarte w tym artykule.

JPK VAT – co to za dokument?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia podstawowej kwestii, a mianowicie co to jest w ogóle ten JPK VAT oraz czemu ma służyć. Otóż jest to inaczej Jednolity Plik Kontrolny i jest on zarazem polskim odpowiednikiem europejskiego pliku SAF – T. Jego celem jest generalnie walka z wyłudzeniami podatkowymi. Mówiąc w skrócie jest to zestaw transakcji gospodarczych, jakie w danym czasie zostały podjęte przez dany podmiot.

Jak wygląda termin złożenia JPK VAT?

Do kiedy trzeba złożyć ten dokument? Otóż przede wszystkim trzeba tu powiedzieć, że JPK VAT wysyłać trzeba co miesiąc. Ponadto termin jest dość sztywny, a konkretniej do Urzędu Skarbowego do 25 dnia następnego miesiąca ów plik musi dotrzeć. W przypadku przekroczenia terminu przewidziane są różne kary finansowe mieszczące się w przedziale między jedną dziesiątą a dwudziestokrotną wartością minimalnego wynagrodzenia.

Jak wygląda elektroniczna wysyłka JPK VAT?

Otóż przede wszystkim należy stanowczo zaznaczyć fakt, ze dokument ten można przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną – nie da się go wypełnić i wysłać w formie papierowej. Pozostaje jednak kwestia tego, jak to uczynić. Tu z pomocą przychodzą nam specjalne programy do księgowości. One dzisiaj zaopatrzone są w specjalny klucz od wysłania JPK VAT umożliwiający bezpieczne zaszyfrowanie wiadomości, dzięki czemu wiadomości o firmie nie są dostępne osobom postronnym.

Jak podpisać JPK VAT?

Ostatnią już kwestią jest podpisanie takiego dokumentu. Otóż generalnie należy zrobić to za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo podpisem elektronicznym. Niestety jednak nie wszyscy, a w szczególności właściciele małych firm, posiadają takie rodzaje podpisów. Wówczas można złożyć w urzędzie upoważnienie dla osoby, która ma taki podpis. Lepszym rozwiązaniem jest jednak posiadanie własnego podpisu.

Udostępnij