Kontrola podatkowa czy też kontrola skarbowa, to działanie mające na celu zbadanie czy dana instytucja należycie realizuje założenia zapisane w prawie, czyli w rzeczywistości czy właściwie nalicza i odprowadza podatki. Kontrola z pewnością nie jest niczym przyjemnym, bo nikt z nas nie lubi być sprawdzany, jednak każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że może być ona przeprowadzona również w jego firmie.

Kiedy może nastąpić kontrola podatkowa?

Kontrola poprzedzona jest zwykle zawiadomieniem, które musi wpłynąć na 30 do 7 dni przed jej rozpoczęciem. Urząd Skarbowy uprawniony jest do skontrolowania zobowiązań podatkowych np. VAT czy PIT. US może przeprowadzić tego rodzaju procedurę w dowolnym momencie, dlatego zawsze warto być na nią dobrze przygotowanym. W przypadku otrzymania powiadomienia o planowanej kontroli dobrze jest uporządkować wszystkie dokumenty i odpowiednio się przygotować. Doradca podatkowy to osoba, dzięki której możesz przejść kontrolę sprawnie i bez dodatkowych nerwów, gdyż to on pomaga kontrolować cały proces i czuwać nad jakością działań organu podatkowego. Podatnik zyskuje tym samym pewność, że urzędnik nie będzie nadużywał swoich uprawnień, a w razie nieścisłości otrzyma rekomendacje pozwalające na najlepsze rozwiązanie swojego przypadku.

Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie kontroli

W trakcie kontroli skarbowej przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić wstęp do posiadanych przez siebie lokali i budynków, a także wgląd do całej prowadzonej dokumentacji – akt, ksiąg i dokumentów, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one nierzetelne. Ponadto urzędnik ma prawo do obejrzenia majątku kontrolowanej osoby oraz sporządzenia dokumentacji w postaci zdjęć, filmów i nagrań. Ponadto kontrolujący zobowiązany jest zapewnić urzędnikowi sprawdzającemu odpowiednie warunki do niezakłóconej pracy.

Prawa przedsiębiorcy podczas kontroli

Podczas kontroli z urzędu przedsiębiorca może:

  • Czynnie uczestniczyć we wszystkich procesach kontrolnych.
  • Brać udział w przeprowadzeniu postępowania dowodowego.
  • Wyznaczyć reprezentanta lub pełnomocnika (np. swojego doradcę podatkowego).
  • Złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli skarbowej.
  • Domagać się odszkodowania na skutek strat poniesionych w związku z przeprowadzoną kontrolą lub nieprawidłowości w jej trakcie.
  • Wnieść sprzeciw wobec podjęcia i prowadzenia czynności kontroli skarbowej z naruszeniem przepisów ustawy prawo przedsiębiorców.

Kontrola podatkowa to z pewnością stresujący moment, dlatego warto poszukać wsparcia, gdy tylko zostanie zapowiedziana. Zgłoszenie się do doradcy podatkowego już na samym jej początku pozwala na uzyskanie cennej wiedzy i większej pewności siebie.

Udostępnij

O autorze